slavism


slavism
I
s (-en, -er) slavisk kultur
II
s (-en, -er) slavisk språkegendomlighet

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.